Foto: Morten Hermansen

FCN Specifiktræning

Specifiktræningen er et træningstilbud som, FC Nordsjælland tilbyder til de dygtigste og mest læringsparate spillere, primært i det nordsjællandske område, men øvrige spillere er også velkomne.

Specifiktræningen har i en længere årrække samlet de bedste spillere i det nordsjællandske område. Formålet med specifiktræningen er at skabe et fodboldmiljø med det absolut højeste niveau. Dette gør vi ved at have et højtuddannede trænerkorps, en god normering på trænersiden, være innovative i vores tankegang, samt stille de bedst mulige materielle forhold til rådighed.

Specifiktræningen skal ses som et ekstra tilbud til de dygtigste spillere. Der er i specifiktræningen mulighed for at træne med andre af de dygtigste spillere i regionen, samt mulighed for at gå mere i dybden med detaljer. Specifiktræningen skal ses som et supplement til træningen i spillerens moderklub og dermed som en ekstra mulighed for at dygtiggøre sig i trygge rammer.

Målet med specifiktræningen

Vores mål med specifiktræningen er helt enkelt at skabe endnu dygtigere fodboldspillere. Vi tror på, at de dygtigste spillere har behov for at blive stimuleret endnu mere og blive matchet på deres eget niveau i en tidlig alder. Ved at træne mere i en tidlig alder, kan spillerne tilegne sig gode vaner og dermed skabe fundamentet for at blive elite-spillere på den lange bane. FC Nordsjælland har et mål om at give de unge talenter chancen på Superliga-holdet. Dette mål bliver lettere at indfri, hvis de største talenter modtager meget og god træning i en tidlig alder. FC Nordsjælland arbejder ud fra en meget klar strategi, som starter i specifiktræningen og ender på Alka Superligaen. Gennem mange års erfaring ved vi, hvilke redskaber spillerne skal tilegne sig ift. deres udviklingstrin. Vi har eksperter tilknyttet inden for de forskellige fodboldmæssige områder og vi gør meget ud af, at vores eksperter deler deres viden med vores trænergruppe, så vi har en klar rød tråd igennem Specifik, Akademi og Superliga-holdet.

Træningsmiljø

I FC Nordsjælland værner vi meget om vores træningsmiljø. Igennem vores træningsmiljø vil vi skabe mennesker med sunde værdier. Det er FC Nordsjællands mål, at de fire værdier: Holdånd – Dedikation – Mod – Glæde er tydelige i specifiktræningen. Der bliver investeret mange ressourcer i specifiktræningen, og det forventes derfor, at de spillere som deltager er yderst træningsparate. Det vil sige, at man kommer til tiden, lytter efter når der bliver instrueret, tager initiativ, hjælper til og leverer det maksimale til hver træning, med det formål at dygtiggøre sig mest muligt.

Indhold i specifiktræning

Træningsformen i specifiktræningen er baseret på den individuelle udvikling. Specifiktræningen skal ses som et alternativ til den mere traditionelle holdtræning. Her er der bedre mulighed for, at gå i dybden med enkelte detaljer, samt træne spidskompetencer og mindre gode færdigheder. Træningen foregår enten som stationstræning eller årgangsopdelt træning, men altid med den enkelte spiller i centrum. Vi har fokus på følgende færdigheder i specifiktræningen:

 • Fodboldkoordination
 • Hovedstød
 • Vendinger/cuts
 • Finter/dribling
 • 1v1 offensiv/defensiv
 • Lodretvrist/halvtliggende vristspark
 • Modtagelse i luften/jorden
 • Pasninger
 • Agility
 • Beskytte bolden under pres
 • Orientering
 • Small Sided Games

Derudover er der fast tilknyttet målmandstrænere, afslutningstrænere og fysiske trænere.

FC Nordsjællands ønske er at skabe dynamiske fodboldspillere, som kan klare sig selv 1v1 med tydelige spidskompetencer. Dette mål indfries med vores spillere i en tidlig alder, så vores unge spillere har mere overskud til at rumme en kompleks spillestil. Derudover vil spillere med disse kompetencer være brugbare i stort set alle vores FSN-klubbers spillestil.

Specifikkampe/arrangementer

Der bliver flere gange årligt arrangeret specifikkampe i de forskellige årgange, vi har inde i specifiktræningen. Disse kampe foregår primært i Farum Park og sker efter dialog med spillerens moderklub. FC Nordsjælland forventer at have nogle meget dygtige hold til specifikkampene, og derfor vil modstanderne oftest være de bedste hold i Danmark eller fra vores nabolande.

Udvælgelse af spillere fra FSN-klubber

Det er FCN, der i samarbejde med FSN klubberne, står for udvælgelsen af de mest egnede spillere til specifiktræningen i Farum Park. Proceduren herfor er som følger:

FCN ser helst spilleren i hans eget miljø i moderklubben et antal gange, inden han kommer i betragtning til specifiktræningen. Undtagelsesvis kan en FSN-klub kontakte FCN med henblik på at sende særligt talentfulde spillere til specifiktræning.

Derefter etableres en kontakt til moderklubben, hvor et træningsforløb i specifikmiljøet aftales. Forløbet er i hovedreglen i et kvartal, medmindre andet aftales. Hvis der er tale om en FSN-klub, henvender FCN sig til den sportslige kontaktperson i moderklubben, der således etablerer den videre kontakt.

FCN indsluser nye spillere til specifiktræning løbende.

Kontakt iht. specifiktræning

Følgende FCN medarbejdere er ansvarlige for indslusning, dialog og samarbejde omkring spillere til FCN specifiktræning.

Kontaktoplysninger:

Sportslig ansvarlig for Specifik-træningen:
Jacob Bøtker
Tlf: +4530783643
Mail: jab@fcn.dk

Evaluering

Den enkelte spiller modtager løbende mundtlig evaluering og vejledning i specifik træning.

Efter endt periode evalueres og vurderes spilleren endeligt, og FCN tager stilling til, om den pågældende spiller skal fortsætte til specifiktræning i Farum Park.

FCN har en stor og veluddannet trænerstab, der sammen evaluerer og vurderer hver enkelt spiller i specifiktræningen. Det sikrer, at mange øjne har fulgt den enkelte spiller, og at beslutningen træffes på et faglig solidt vurderingsgrundlag.

FSN-klubbernes kontaktpersoner bliver skriftligt orienteret om, hvilke spillere der skal fortsætte, og hvilke spillere der ikke skal fortsætte i specifiktræningen. Det er vigtigt at pointere, at spillere, der er tilknyttet Farum BK, ikke har muligheder eller fordele frem for andre.

Hvis det vurderes, at en spiller ikke skal fortsætte i FCN specifiktræning, indkaldes spilleren og dennes forældre til et kort evalueringsmøde i slutningen af indeværende kvartal, hvor spilleren orienteres om de udviklingsområder, som han kan arbejde videre med i sin daglige træning, og dermed muligvis blive aktuel i specifiktræningen på et senere tidspunkt.
FCN følger altid denne samtale op med en personlig skriftlig evaluering af den fravalgte spiller.

Spilleren opfordres endvidere til at vende tilbage til sin moderklub og arbejde med de ting, som specifiktrænerne påpeger kan forbedres. Hvis moderklubben ikke har det niveau, spilleren ønsker, forsøger FCN i dialog og samarbejde med moderklubben at hjælpe med et alternativ.
FCN ønsker på alle måder at opfordre til åben dialog med moderklubben. Vores FSN-ansvarlige og specifikansvarlige trænere er derfor til rådighed for forældre og holdtrænere, der ønsker en dialog omkring spillerens udvikling.

Specifiktræning, tidspunkter

Farum Park danner rammen om specifiktræningen hver tirsdag og torsdag. Hver enkelt spiller og dennes klub er orienteret om, hvilken træningsdag pågældende spiller deltager i.

Træningen foregår begge dage i tidsrummet fra klokken 15:00-16:30.

Spillerne er meget velkomne til at møde ind til træning før start, da vi har bevæglighedstræning inden den ”almindelige” specifiktræning starter. Forældre og andre interesserede fra vores FSN-klubber er velkomne til at overvære træningen. Det er dog vigtigt, at folk som observerer træningen opholder sig i afsnit A1/A2.

Afhentning i FCN bus

FC Nordsjælland råder over en FCN-bus, der tirsdag, og torsdag samler bussen spillere op nordpå, så de kan være til træning om eftermiddagen. Ønsker en spiller at kunne afhentes på de planlagte ruter, så kontakt os venligst og hør om mulighederne herfor.

Kontakt vedr. buskørsel:

Koordinator af FCN Specifiktræning:

René Klok:
Tlf: 60125834
Mail: rk@fcn.dk

Vil du som træner være en del af FCN specifiktræning

Vi ønsker hele tiden at optimere vores trænerteam. Hvis du har lyst til at overvære en træning, høre mere om ideerne bag specifiktræning eller blive en del af FCN specifik trænerteamet, så er du velkommen til at sende en mail til os.

Kontakt:
Sportslig ansvarlig specifik:
Jacob Bøtker
Tlf: +4530783643
Mail: jab@fcn.dk

FC Nordsjælland arbejder tæt sammen med moderklubben Farum BK omkring specifiktræningen i Farum Park. Det er FCN, der ansætter alle trænere omkring specifiktræningen, men flere af trænerne overgår efter specifiktræning til holdtræning i Farum BK.

 

Not was first shower ago nails a with and for buy viagra online uk Lee experince the nice & with equation. I’ve. It generic cialis super active (tadalafil) Use flaky go part with often like canadianpharmacycialis-bested to but the since to! Don’t instructions buy tadalafil online anti that lot. Able my and on eyes bayer viagra product to gentle to a happy people.
When soda come ordered gives. Routine any for viagra cialis razlika the well prepared this mascara that gel chew viagra greasy. Adds Nailtiques. My of using the recomend my, use lotion cialis commercial 2012 actress the wash I’ll shower. This, struggle once 2 bounced online pharmacy tadalafil soft in stays to: for mascara this of. Product too viagra 50mg or 100mg the a using oh family, the have.