Sportslige procedure

Kontakt os:

Vi opfordrer alle trænere og ledere, som har spørgsmål til FCN omkring scouting og rekruttering til at kontakte os. En god dialog er afgørende for et godt samarbejde.

Følgende medarbejdere er ansvarlige for dialog og samarbejde omkring rekrutteringen af spillere til FCN/Farum BK’s Elite ungdomshold.

Kontaktoplysninger:

U12 Scouting- og Rekrutteringsansvarlig:
René Klok:
Mail: rk@fcn.dk

Proceduren ved rekruttering af spillere til FCN/Farum BK Elite:

Nedenstående giver indblik i FCN’s retningslinjer ved rekruttering af spillere til FCN/Farum BK’s Elite ungdomshold fra U/15 og ned.

FCN’s scouting netværk og holdtrænere ser henover året en lang række fodboldkampe. Typisk følges enkelt spillere over flere år, hvilket gerne skal sikre, at vores viden omkring spillerens potentiale og udvikling, bliver så grundig og gennemarbejdet som muligt. Hvis vi som klub, herefter skønner, at en spiller har potentiale til, at indgå i FCN/Farum BK Elites miljø, træder følgende procedure i kraft:

FCN tager skriftlig kontakt til FSN klubbens/klubbens kontaktperson og underretter denne om interessen i spilleren.

FCN vil herefter kontakte spiller/forældre, med henblik på en samtale om spillerens muligheder for at videreudvikle sig i FCN regi. Kontakten til spillerens forældre, vil tidligst ske 24 timer efter kontakten til klubben, således at moderklubben får lejlighed til at få talt med familien.

Ved et klubskifte fra en FSN klub til FCN/Farum BK, opfordres FSN klubben (og evt. ved spillerens egen træner) til at være en del af dialogen. Hvis FSN klubben ikke er med til de aftalte møder med forældre og spiller, orienteres FSN klubben om udfaldet af samtalerne.

I særlige tilfælde kan FCN invitere spillere ind til prøvetræning i en periode på min. 1 uge.

Proceduren, hvis en FSN klub/klub ønsker en spiller til FCN:

Hvis en klub har en særlig talentfuld spiller, som man gerne vil prøve af i FCN/Farum BK Elite’s miljø, så er det muligt, at få en scout fra FCN scouting netværk ud at kigge på spilleren.

Proceduren, når forældre tager direkte kontakt til FCN:

Hvis FCN kontaktes af forældre til en spiller, der ønsker at deres søn skal have en prøvetræning i FCN/Farum BK Elite, opfordres forældrene til at gå igennem sin egen klub med dette ønske.

FCN orienterer moderklubben om henvendelsen.

Proceduren, når en spiller vælges fra i FCN:

Hvis en FCN/Farum BK Elite spiller vælges fra, tilbyder FCN et møde med spilleren og dennes forældre og moderklubben orienteres herom, såfremt at spilleren stadig har relationer og kontakt til denne. FCN tager, i tilfælde af at der er tale om en FSN klub, direkte kontakt til FSN klubbens kontaktperson eller spillerens tidligere træner for at orientere herom. FCN opfordrer i reglen altid spillere til at vende hjem til deres moderklub.

Hvis en spiller, af den ene eller anden årsag, ikke ønsker at vende tilbage til moderklubben, er FCN behjælpelig med at tage kontakt til andre FSN klubber eller bistår med rådgivning om fremtidigt valg af klub, ud fra det indgående kendskab FCN har til den pågældende spiller.