Football for Unity

“This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.”

ANSØGNINGER SØGES

FC Nordsjælland og UEFA leder efter dedikerede 16-25 årige unge kvinder og mænd, der gerne vil blive fremtidens ledere og trænere!

ANSØG HER

FC Nordsjællands Community Champions

FC Nordsjælland og UEFA samarbejder om at finde projekter, der er knyttet til lokalsamfundene. Community Champions-programmet er en del af det projekt og målet er at styrke den sociale inklusion og øge den aktive deltagelse i sport blandt unge mennesker.

Som en ‘FCN Community Champion’ får du en større forståelse af, hvordan fodbold kan bruges som et redskab til at opbygge mangfoldighed og inklusion, og samtidig bliver du en del af en bevægelse, der vil skabe et mere inkluderende rum inde på banen, ude på sidelinjen og i klubberne/organisationerne.

Du vil også udvikle dine færdigheder som fodboldtræner og lære forskellige tilgange, der kan støtte børn og unge både på og uden for banen, samtidig med at du får chancen for at møde andre ‘Community Champions’ fra hele Danmark. Programmet kombinerer både fysiske- og onlineaktiviteter afhængigt af de gældende hensyn til Covid-19.

Community Champions-programmet har tre faser (alle med udgangspunkt i fodbold), der spreder sig fra marts 2021 til juli 2021.

 • 2x ungdomsfora – baseret på interaktive workshops, gruppeaktiviteter, diskussioner og debatter, der dækker emner som inklusion, integration, mangfoldighed og styrkelse af ungdommen.
 • Legacy Football Program – baseret på teambuildingaktiviteter, konfliktløsning, kommunikation og respekt.
 • Football for Unity Festival – efter at have deltaget i de to ungdomsfora & Legacy Football Program får du mulighed for at planlægge og implementere en street style fodboldfestival for 200 – 300 deltager.

I år vælges 35 – 40 ‘Champions’ fra fodboldklubber/organisationer i Danmark – og du har muligheden for at blive en af dem!

For at blive en ‘Community Champion’ skal du opfylde følgende krav:

Alder: 16-25 år

 • Tilstrækkelig forståelse for det engelske sprog (nok til at deltage i webinars hver anden uge, kommunikere med engelsktalende personale, potentielt deltage i internationale arrangementer osv.) ELLER du skal være villig til at lære og forbedre dit engelsk. Bemærk, at hele programmet vil være på engelsk og delvis på dansk med aktiviteter og opgaver, der skal afleveres på engelsk og dansk.
 • Adgang til internettet samt besiddelse af en e-mail-adresse og en Facebook-konto.
 • Tid og forpligtelse til at investere i gennemsnit fire timer om måneden til Community Champions-programmet
 • Du skal være tilgængelig til potentialt at deltage i Football for Unity-festivalen til sommer. Dato fastlægges senere hen.
 • Forpligtelse til programmet indtil juni 2021 og muligvis videre
 • Du skal være indforstået med at blive vist i foto- og videoaktiviteter fra FC Nordsjælland

Desuden vil de egnede kandidater have følgende egenskaber/karaktertræk:

 • Passion for sport og/eller samfundsudvikling
 • Arbejdserfaring, frivillig-erfaring eller stærk interesse i at arbejde med unge mennesker
 • Godt forbundet i lokalsamfundet og i stand til at opbygge eller opretholde et peer-to-peer-netværk for at sikre vidensdeling
 • Går op i personlig udvikling og inkludering
 • Har lyst til at forbedre færdigheder som sportstræner
 • Ønsker at spore sine fremskridt og hvilken indflydelse arbejdet som Community Champion får (Måling og evaluering)
 • Lederskabsevner
 • Interesse for FC Nordsjælland/Community Champions og lysten til at promovere Community Champions-programmet online

Når projektet er gennemført, vil hver enkel ‘Community Champion’ have færdiggjort et lederskabsprogram for unge mennesker, der har:

 • Forbedret deres forståelse af unge menneskers rolle i dannelsen af et positivt bæredygtigt samfund.
 • Forbedret deres forståelse af inklusion på og uden for fodboldbanen
 • Forbedret deres lederskabs- og kommunikationsevner.
 • Lært dem at bruge sport til generel menneskelig udvikling – men i særdeleshed til inklusion blandt unge mennesker
 • Udviklet deres evner sportstræner
 • Givet et øget fokus på, hvad det kræver at koordinere og afholde events
 • Der indbyder til at dele viden og erfaringer med andre ‘Champions’ i landet
 • Givet muligheden for at mødes og diskutere med FC Nordsjællands stjernespillere og inspirerende samfundsmodeller

Hvis du er interesseret i at blive en FC Nordsjællands ‘Community Champions’, bedes du udfylde følgende spørgeskema og sende din ansøgning:

ANSØG HER

Deadline for ansøgning er 25. marts 2021.

Hvis du føler dig sikker i dit engelske sprog, må du gerne udfylde ansøgningen på engelsk. Hvis ikke, er det helt fint at udfylde spørgeskemaet på dansk eller andet foretrukket sprog.


ENGLISH:

CALL FOR APPLICATIONS

FC Nordsjælland and UEFA are seeking dedicated 16 – 25 year old female & male young leaders and coaches to become the 2021!

APPLY HERE.

FC Nordsjælland Community Champions

FC Nordsjælland & UEFA are partnering to find community-based projects. The Community Champions program is part of the project and it is created to improve social inclusion and active participation of youth in sport and beyond.

As an FC Nordsjælland Community Champion, you will gain a greater understanding of how football can be used as a tool for building diversity, inclusion and empowerment and you will be part of a movement that creates more inclusive spaces on the pitch, on the side-lines and in your organisation/club.  Being a Community Champion will also help you develop new football coaching skills and approaches aimed at supporting children & youth on and off the pitch while giving you the chance to meet other Champions across Denmark. The program will combine online and in-person activities, depending on the Danish health situation with regards to Covid-19.

The Community Champions programme has three stages – Starting from March – July 2021

 1. Two youth Forums – Based on interactive workshops, group activities, discussions and debates covering topics of inclusion, integration, diversity, youth empowerment
 2. Legacy Football Programme – Based on teambuilding activities, conflict resolution, communication & respect
 3. Football for Unity Festival – After participation in two youth forums & Legacy Football Programme you will get the opportunity plan & implement a street style football festival for 200 – 300 participants

This year, 35 – 40 Champions from football clubs/ Organisations located in Denmark will be selected. Seize the opportunity to become one of them!

To become a Community Champion, you need to fulfil the following basic requirements: 

Aged 16 – 25

 • Sufficient English (enough to attend biweekly webinars, communicate with English-speaking staff, potentially participate in international events, etc.) OR willingness to learn/improve English. Note that the whole programme will be in English and partly in Danish, with activities and assignments to submit in English & Danish.
 • Access to the internet, possession of an e-mail address and a Facebook account.
 • Ability and commitment to invest on average four hours per month to the Community Champions program
 • Availability to potentially attend Football for Unity Festival in summer 2021, date to be determined
 • Commitment to the programme until June 2021 and potentially beyond
 • Agree to be featured in photo/video assets created by FC Nordsjælland

Suitable candidates should furthermore be able to demonstrate the following characteristics:

 • Passion for sports and/or community development
 • Work, significant volunteer experience or strong interest in working with youth
 • Well-connected in local communities, able to build or sustain a peer-to-peer network to ensure development of knowledge
 • Implementing training sessions where new knowledge and skills on inclusion, and diversity can be directly applied
 • Committed to personal development and inclusion
 • Committed to improve sport coaching skills
 • Committed to tracking the progress and impact of the work as a Community Champion through measurement and evaluation activities
 • Leadership qualities
 • Interest in FC Nordsjælland/Community Champion and commitment to promoting the Community Champion programme online

At the end of the project, Champions will have completed a youth leadership program enabling them to:

 • Enhance their understanding of the role of youth in forming a positive sustainable society and inclusion on and off the football pitch
 • Improve their leadership and communications’ skills
 • Use sports for development, in general, for youth inclusion and empowerment in particular
 • Develop their sport coaching methodologies
 • Focus on event management skills
 • Design and implement the Football for Unity Festival with other Community Champions
 • Share knowledge and experiences with other Champions across Denmark
 • Opportunity to meet and discuss with FC Nordsjælland star players and inspirational community role models

If you are interested in becoming an FC Nordsjælland Community Champion, please fill out the following information and send your application,

APPLY HERE.

The deadline for applications is March 25th, 2021.