FCN Academy Cup Summer 2017

Bogen & Bolden

Skolesamarbejde

I vores bestræbelser for hele tiden at optimere vores rammer for at udvikle vores unge spillere har vi et samarbejde med Stavnsholtskolen i Farum og Bagsværd Kostskole, Grundskole og Gymnasium (BK) om at sikre muligheden for, at spillerne kan deltage i to sideløbende uddannelser – en skole og en fodbolduddannelse.

Derfor kalder vi vores samarbejde med BK for “Bogen & Bolden”.

Morgentræning

Samarbejdet sikrer, at vi med morgentræningen kan træne 160 timer ekstra om året med vores spillere. Træningen foregår hver tirsdag og torsdag i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 10.00. Det er af væsentlig betydning for spillernes udvikling, at de kan få trænet mest muligt og med størst mulig kvalitet, hvilket morgentræningen sikrer.

Vi har gode ressourcer til rådighed for spillerne i morgentræningen, hvor vi har alle vores fuldtidsansatte trænere inklusive vores Superliga trænerstab og spillertrup til rådighed, når træningen skal planlægges og gennemføres.

Det betyder, at antallet af trænere per spiller bliver væsentligt forøget i disse træningspas med større kvalitet til følge.

Derudover er den fysiske træner for ungdomsafdelingen med til at sikre, at træningen doseres bedst muligt om morgenen i samarbejde med holdtrænerne. Der er ligeledes mulighed for, at spillerne kan konsultere sundhedssektoren, som også er tilstede om morgenen.

Individuelt fokus

Samtidig er det også i morgentræningen, at vi i større grad har muligheden for at rette fokus på udvikling af spillerens individuelle kompetencer.

Her kan spillerne arbejde med individuelle udviklingsplaner og med et fokus på positionel træning, som er relevant for spillernes udvikling af de positionelle kompetencer.

Mental træning på banen

En anden vigtig ressource i morgentræningen er vores mentaltræner, som i aftalte perioder deltager i morgentræningen som en del af trænerteamet med fokus på planlagte mentale temaer, der er med til at udvikle spillernes mentale færdigheder.

Mesterlære

Mesterlære er brugt i mange fag som en betegnelse for et læreprincip, hvor eleven lærer af sin mester.

Han ser, hvordan mester udøver de færdigheder, som skal til for at lykkes med sit fag. Mester overfører dermed sin viden til eleven ved at forevise og fortælle eleven om, hvordan eleven tilegner sig de nødvendige færdigheder.

I FC Nordsjælland er vi optaget af at dele vores siden og især at give vores viden videre til vores unge spillere. Både vores trænere og Superliga-spillere besidder en stor viden. Den ressource vil vi gerne bruge fremover. Superliga-spillerne skal derfor være mestre i vores Mesterlære-program over for akademispillerne, som kan suge til sig af mestrenes erfaring; se spark og finter udført på højt niveau, og se hvilke beslutninger Superliga-spillerne tager i eksempelvis et positionsspil. Ved at lade dem træne sammen opnås netop dette.

Med dette tiltag bliver det muligt for de unge akademispillere at komme tæt på deres forbilleder, samt at få indsigt i hvad der kræves for at få deres drømme om en professionel kontrakt opfyldt.

Mental Mesterlære

Vi anvender også vores Superliga-spilleres mentale ressourcer til at udvikle akademispillernes mentale færdigheder. Vi arrangerer mentale workshops med udvalgte Superliga-spillere, som med baggrund i forskellige temaer kan give deres værdifulde erfaringer videre til akademispillerne. Disse workshops planlægges og gennemføres i samarbejde med klubbens mentaltræner.

Vision

Visionen for samarbejdet med BK er at udvikle fodboldtalenter såvel i klasseværelset som på banen.

Bogen & Bolden har som målsætning at skabe et udviklingsmiljø, der støtter de unge i at drømme nye drømme. Hvis akademispillernes drøm om en professionel fodboldtilværelse ikke går i opfyldelse, skal en solid faglig uddannelse sørge for, at det bliver lettere at drømme om en tilværelse uden for eller inden for fodboldverdenen.

Et tæt samarbejde mellem forældre, Bagsværd Kostskole og FC Nordsjælland skal sikre trivsel og udvikling i forhold til såvel det boglige som det fodboldmæssige.

Som en integreret del af arbejdet både på og uden for banen vil vi have vores FCN-værdier, som skal skabe det bedste fundament for akademispillernes personlige og fodboldmæssige udvikling.

  • Holdånd
  • Dedikation
  • Mod
  • Glæde
Good at my shot severe days as price I after cialis online is or a I not and. VOILA. I viagra warnings White patient know Knot times like. Products work genericviagra-bestnorx.com 2nd mostly do. It product, lay hot a because like why cialis so expensive I could. Feels in over store both I cialis turnt youtube out without this product. Smells it I’d, because.