App Privacy

Privatlivspolitik – vilkår/betingelser for indsamling og behandling af personlige oplysninger

Version 1 (opdateret i september 2019)

 

Velkommen til FC Nordsjællands fan-app!

 

Hos FC Nordsjælland (”FCN” eller ”vi”) vil vi gerne skabe de bedste oplevelser for vores fans. Derfor har vi udviklet denne app. Igennem app’en får du mulighed for at modtage unikt indhold og unikke tilbud, som er skræddersyet til dig, og som gør din fanoplevelse endnu sjovere og bedre.

 

For at du som bruger får mest muligt ud af din brug af app’en og for, at vi kan skabe det bedste indhold til dig, vil vi gerne have lov til at vise og fremsende forskelligt materiale til dig, ligesom vi gerne vil have lov til at indsamle en række oplysninger om dig. Nogle af disse oplysninger er persondata.

 

I vilkårene her beskriver vi, hvordan vi indsamler, behandler, registrerer og opbevarer dine persondata, herunder om din generelle brug af applikationen, samt din geografiske lokalitet. Vi beskriver også hvilke typer informationer og materialer, vi indsamler, fremsender og deler med dig. Herudover beskriver vi dine valgmuligheder, når vi indsamler, behandler, registrerer og opbevarer dine oplysninger.

 

Når du accepterer disse vilkår, giver du samtykke til, at FCN må indsamle, registrere, behandle og opbevare dine personlige oplysninger, herunder din e-mailadresse, dit brugernavn, dit telefonnummer, din fødselsdagsdato, din adresse og dit postnummer, din geografiske lokation, samt øvrige oplysninger, som du løbende giver til os. Indsamlingen, registreringen, behandlingen og opbevaringen af dine oplysninger bruger vi til at målrette app’ens indhold, funktionaliteter og tilbud til dig.

 

 

Hvem er vi?

FC Nordsjælland A/S

CVR-nr. 24257703

Farum Park 2

3520 Farum

E-mail: info@fcn.dk

 

Oplysninger som du giver til os

Vi har brug for en række oplysninger om dig, for at du kan blive oprettet som bruger i FCN app’en. Når du opretter dig som bruger i FCN app’en skal vi bruge følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Fødselsdag
  • Køn
  • Adresse (inkl. postnummer)
  • E-mailadresse,
  • Brugernavn,
  • Information om dine interesser i forskellige kommercielle tilbud
  • Din bekræftelse på, at vi må indsamle, registrere, behandle og opbevare data om din geografiske placering/lokation (gps-data).

 

Når du har oprettet dig som bruger, vil du løbende modtage yderligere spørgsmål fra os i app’en eller via mail, hvorigennem vi indsamler yderligere oplysninger om dig. Vi vil nemlig gerne lære dig endnu bedre at kende. Vi kan f.eks. stille dig spørgsmål om dine interesser, din købspræferencer mv. Det er helt frivilligt om du vil svare på spørgsmålene.

 

Oplysninger, som vi løbende indsamler, registrerer, behandler og opbevarer om dig

Vi vil løbende selv indsamle, registrere, behandle og opbevare en række oplysninger om, hvordan du bruger vores app og det indhold, som du får vist i app’en eller på e-mail, herunder hvad du kigger på i app’en, hvilke aktiviteter (eksempelvis quizzer, lodtrækninger og/eller konkurrencer), du deltager i, samt hvilke tilbud og rabatkuponer (vouchers), som du gør brug af osv.

 

Når du modtager e-mails og push-beskeder fra os, vil vores it-system indsamle, registrere, behandle og opbevare oplysninger om brugen af det, som vi udsender – herunder om vores e-mails og beskeder bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, om der klikkes på links mv.

 

Du skal herudover være opmærksom på, at der kan være links i app’en eller i e-mails, du modtager fra os, som henviser til vores eller en af FCNs partneres/sponsorers hjemmesider. Benytter du dig af disse links, accepterer du, at der på den pågældende hjemmeside kan blive anvendt cookies, der betyder, at vi eller vores partnere/sponsorer kan indsamle yderligere oplysninger i overensstemmelse med den cookiepolitik, der er tilgængelig på den pågældende hjemmeside.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger dit brugernavn i app’en til at give dig hurtig adgang til dine oplysninger i app’en og til at huske, hvem du er, så du ikke skal angive det, hver gang du bruger app’en. Vi bruger også dine øvrige oplysninger til at vise personligt tilpasset indhold og tilbud til dig, herunder eksempelvis annoncer og andre former for markedsføring fra FCN eller FCNs partnere/sponsorer.

 

Vi bruger din e-mail adresse til at fremsende dig markedsføring om FCN eller FCNs partnere/sponsorer. Vi kan endvidere bruge oplysningerne til at udsende orienterende e-mails og/eller push-beskeder i app’en omkring vores forretning eller om vores eller vores partneres/sponsorers virksomhed.

 

Du modtager alene markedsføring på sms, hvis du har givet os dit telefonnummer.

Markedsføringen som du modtager fra os, kan omhandle produkter, serviceydelser, nyheder, konkurrencer mm. fra FCN eller FCNs partnere/sponsorer. Du kan se en liste over FCNs partnere på www.fcn.dk. Vi får af og til nye partnere, og listen vil derfor blive opdateret løbende.

 

De øvrige oplysninger som vi indsamler, registrerer, behandler og opbevarer om dig, bruger vi til at levere det for dig mest interessante og tilpassede indhold, herunder eksempelvis nyheder, reklamer og andet markedsføringsmateriale fra FCN og vores partnere/sponsorer.

 

Vi gør dog opmærksom på, at vi i anden sammenhæng evt. kan have indsamlet samme/overlappende oplysninger om dig, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende oplysningerne til de specifikke formål, som de er indsamlet til i sådan evt. anden sammenhæng.

 

De oplysninger, som vi indsamler, registrerer, behandler og opbevarer om din brug af app’en, benytter vi til at forbedre og tilpasse vores indhold og services i app’en, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse vores app til dig. Oplysninger om din brug af app’en bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Oplysningerne behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer de indsamlede oplysninger fortroligt og sikkert.

 

Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

 

Videregivelse til og behandling af dine oplysninger hos tredjeparter

FCN videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du har givet udtrykkeligt samtykke til det.

 

På baggrund af de oplysninger, som vi har om vores brugere, kan vi udarbejde segmenterede målgrupper. Oplysninger om sådanne målgrupper kan videregives til FCN partnere/sponsorer, så de kan levere indhold, der passer til vores brugere.

 

Vi bruger MANY Digital A/S (cvr.nr. 34052247) til vores udvikling og drift af FCN app’en. MANY Digital optræder derfor som FCNs databehandler og får i den forbindelse adgang til alle dine oplysninger. Vi har sikret, at MANY Digital er underlagt samme forpligtelse som os hvad angår fortrolighed og sikkerhed, samt at MANY Digital alene handler på vores instruks. MANY Digital har desuden garanteret os, at alle oplysninger opbevares og behandles inden for EU. MANY Digital benytter en IBM Cloud (en såkaldt Public Cloud) til at hoste vores app og tilhørende back-end system. IBMs servere ligger fysisk i Frankfurt.

 

I forbindelse med visse forretningstransaktioner, i tilfælde af fusion, erhvervelse eller salg af aktiver, kan dine oplysninger blive overført til et andet selskab. Hvis overførslen vil medføre en væsentlig ændring i brugen af ​​de oplysninger, vi har indsamlet, registreret og opbevaret om dig, vil du blive gjort opmærksom på dette.

 

Hvor ofte udsendes markedsføringsmateriale?

Vi udsender vores markedsføringsmateriale og øvrige kommercielle henvendelser til dig, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle og/eller tilbyde dig. Markedsføringsmaterialet kommer dermed ikke med faste intervaller, og det er således forskelligt, hvor ofte vi vil udsende e-mails, sms’er, push-beskeder mv. Vi bestræber os hele tiden på at målrette vores markedsføring så meget som muligt til dig.

 

 

Ændringer, rettelser eller afmelding af yderligere henvendelser

Du kan på et hvilket som helst bede om indsigt i, hvilke oplysninger, der er indsamlet om dig. Du kan også på et hvilket som helst tidspunkt bede om, at indsamlingen stoppes, hvorefter de allerede indsamlede oplysninger anonymiseres.

 

Du har ifølge persondatalovgivningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling. Hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af vores app’en kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis du mener vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med loven, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

 

Henvendelse omkring vores behandling af dine persondata kan ske på vores e-mail info@fcn.dk

.

 

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her.

 

Du kan til enhver tid bede os stoppe med at fremsende dig markedsføringsmateriale via e-mails, sms og push-beskeder. Markedsføringsmaterialet som du modtager via e-mails kan afmeldes ved at klikke på ”Afmeld” linket, som er indeholdt i hver e-mail, som du modtager fra os. Markedsføringsmaterialet som du modtager via push-beskeder i app’en kan afmeldes gennem indstillingerne i app’en under ”Min Klub à Indstillinger” ved at klikke ”notifikationer” af. Når du framelder markedsføringsmateriale fra os, stopper vi med at fremsende markedsføringsmateriale mv. på e-mail og/eller via push-beskeder, med mindre der er givet et andet samtykke til, at vi må henvende os.

 

For at undgå markedsføringsmateriale, herunder f.eks. banner-annoncer, og quizzer, lodtrækninger konkurrencer med kommercielt markedsførings-indhold, i FCN app’en skal du slette app’en.

 

Hvor længe opbevarer vi de indsamlede oplysninger?

Vi opbevarer og behandler de indsamlede oplysninger lige så længe du er tilmeldt app’en. Hvis du sletter dig som bruger i app’en, vil vi opbevare dine oplysninger i en rimelig periode herefter, med henblik på backup og håndtering af eventuelle retlige krav. Herefter vil vi slette dine oplysninger.

 

Vi gør dog opmærksom på, at vi kan have oplysninger fra en anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har.

 

Du kan let slette din app-bruger/-konto

Ønsker du at stoppe din brug af FCN app’en og slette din bruger, kan du let selv gøre det. Det gør du under ”Indstillinger” i app’en ved at trykke på knappen ”Slet konto”. Herefter sørger vi for at din app-bruger og -konto slettes.

 

Ændringer til denne Privatlivspolitik og yderligere information

Vi kan opdatere denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Hvis det sker, vil du blive oplyst herom 30 dage før ændringer træder i kraft. Du vil i den forbindelse blive bedt om at acceptere de nye vilkår.

 

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne Privatlivspolitik eller om FCNs brug og/eller beskyttelse af personlige oplysninger i almindelighed, så er du meget velkommen til at kontakte os på info@fcn.dk