KUDUS: INSPIRERET TIL AT ARBEJDE HÅRDERE. MEN SVÆRT AT VÆRE BEGEJSTRET SOM UNG SORT MAND LIGE NU.

Kategorier

For andet år i træk, er en FC Nordsjælland spiller, blevet udvalgt til listen over top-100 talenter i hele verden. Sidste år var det topscorer Andreas Skov Olsen og i år er vores nummer 10, Mohammed Kudus, blevet nomineret til at vinde Golden Boy Award, der bliver uddelt af den italienske sportsavis TuttoSport. En ære, der dog vækker blandede følelser lige nu hos Kudus.

Hvordan har du det med nomineringen og hvad betyder den for dig?

– Det er meget svært at være begejstret som en ung sort mand lige nu, der er langt væk hjemmefra. Vores brødre og søstre i udlandet og i diasporaen, bekymrer sig om helt basale menneskelige rettigheder i disse hårde tider. Jeg bliver inspireret til at arbejde endnu hårdere, så min stemme kan give mig mulighed for styrke og inspirere den næste generation som afro-missionærer. Jeg behøver ingen sympati eller tilladelse til at leve og være et menneske. Jeg findes og alle burde lære at eksistere sammen.

Hvilken rolle har dit hold haft i din nominering?

– Holdet har spillet en kæmpe rolle. Mine holdkammerater gør mig til en bedre spiller og person hver evig eneste dag. Mit stærke fundament har spillet en stor rolle, og jeg føler mig meget privilegeret af at være en del af et fantastisk projekt i FC Nordsjælland. Mit landshold i Ghana, er ligesom her, også fuld af talentfulde og støttende rollemodeller, venner og personale.

Har du nogle afsluttende kommentarer?

– Jeg vil gerne dedikere nomineringen til alle de, der bliver diskrimineret derude, især de sorte og vores mødre; også til alle mine kolleger her og på de ghanesiske landshold. Og til den næste generation: SPIL FOR EN FORANDRING OG FOR ET FORMÅL!

Vi opfordrer alle vores fans i Danmark, Ghana og hele verden til at stemme på ham lige her.

TAK FOR JERES STØTTE!

_____

ENGLISH VERSION

KUDUS: “INSPIRED TO WORK HARDER BUT DIFFICULT TIME TO BE EXCITED AS A YOUNG BLACK MAN”

 For the second year in a row FCN has a player on the list of the top 100 talents in the world. This year is our number 10, Mohammed Kudus, that has been nominated to win the Golden Boy Award by the Italian media outlet, TuttoSport. We sat down with Kudus to get his reactions. 

 How do you feel about the nomination and what does it mean to you?

– It’s a very difficult time to be excited as a young black man far away from home. Our brothers and sisters abroad, and in the diaspora, have to worry about their basic human rights in this difficult time of COVID-19.  I am only inspired to work even harder to have a voice to empower and inspire the next generation as an afro-missionary. I don’t need sympathies and permission to live and be human. I exist and everyone should learn to co-exist!

What do you think has been the role of the team in getting nominated?

– Massive. My teammates make me a better player and person every day. My strong foundation played a big role and I am privileged to be part of a great project at FC Nordsjælland. The national team in Ghana, just like here, is also full of talented and supportive role models, friends & staff.

Any final comments:

– I’d like to dedicate this nomination to all the discriminated out there, especially the melanated and our mothers; also to my colleagues here and in the Black Stars; and the next generation: PLAY FOR CHANGE & A CAUSE!”

 We would like to encourage all our fans in Denmark, Ghana and beyond to vote for him through the link here. Thanks for your support!