Nytårshilsen fra direktøren

Kategorier

Direktør Søren Kristensen melder FCN ind i Common Goal som den første klub i verden i 2018. Et medlemsskab, der har fyldt meget i 2019 og som kommer til at fylde endnu mere i 2020.

foto: Rie Neuchs

Vi skriver den 31. december 2019, og vi kan se tilbage på endnu et stort år for FC Nordsjælland og Right to Dream.  Temaer for året nytårshilsen er FORMÅL, VÆRDIER, FACILITETER, LIGESTILLING, AKADEMIER & ”VAMOS”

Det sidste kommer jeg tilbage til. Først vil jeg gerne benytte lejligheden til at understrege alvoren af vores udmelding den 19. december om at flytte klubbens akademi og administration til Hillerød.  Vi har igennem de seneste år mødt interessenter i Farum og Furesø, som ikke kan eller vil forstå, hvad det kræver at drive en Superliga- og kvindeligaklub samt akademi på topniveau. Hvilket trods alt er, hvad vi er sat til verden for at gøre i FC Nordsjælland. Vi har tilmed ambitioner og visioner om at gøre mere af det. At fortsætte arbejdet med at skabe en så anderledes klub og kultur, at mindre kan gøre mere i en branche, hvor penge og ressourcer altid er den afgørende faktor. Vi vil vinde og være bedst uden at blive rige på det. Peter Brixtoftes intention og ønske om at drive en professionel klub anno 1999 i dette område af Farum var et godt udgangspunkt, men tiden har for længst overhalet den situation, hvorfor en flytning er uundgåelig med det udgangspunkt, vi har i Farum og Furesø, og med den fuldstændig manglende udsigt, vi har til at forbedre dette i tilstrækkelig grad, hvor vi bor nu.

Konkurrencen efter talenter, sponsorer, tilskuere mv. bliver hårdere og hårdere, og hvis vi ikke udvikler os, så lider vi den stille død.  Det er hverken vi, vores spillere, ansatte, fans eller alle dem, vi forsøger at hjælpe på vej, tjente med. Derfor er Hillerød en reel løsning i relation til en langsigtet bæredygtig forretningsmodel for FC Nordsjælland, hvor kommercielle indtægter kan øges signifikant og reinvesteres i unge menneskers talent og drømme, så endnu flere og dygtigere spillere kan udvikles og holdes længere i klubben.  Alt dette for at sikre, at FC Nordsjælland også er i toppen af dansk fodbold i 2030 og forhåbentligt også jævnligt ude at prøve kræfter i Europa – både på herre og kvindesiden.

Tilbage til årets nytårshilsen, som vil tage udgangspunkt i seks temaer.

Formål
Hos FC Nordsjælland ønsker vi kollegaer, som arbejder for, og søger efter, et formål med tilværelsen.  Dette gælder både på og udenfor banen.  Vi tror på, at mennesker med et formål leverer større og bedre resultater og bliver gladere og mere tilfredse mennesker.  Derfor arbejder vi også meget med dette på alle vores hold.  Vi har i årets løb gennemført en række Give Back projekter og kampagner, som f.eks. Black History Month, International Women’s day og Copenhagen Pride og dette vil vi fortsætte med i 2020. Alle med fokus på ligestilling i alle livets facetter.

I maj 2019 kunne vi fejre vores 1 års medlemskab af Common Goal.  Vi i FCN donerer 1% af stadiumomsætning og billetsalg til Common Goal. Udover dette donerer over halvdelen af vores medarbejdere (spillere, trænere, administration og ledelse) også 1% af deres løn til Common Goal.  Disse midler går til projekter i hele verden, hvor der med fodbolden som platform arbejdes med f.eks. kvinders rettigheder, uddannelsesmuligheder, fredskabende arbejde i konfliktområder, rent drikkevand mm. alt sammen med børn og unge i fokus på alle kontinenter. Vi kommer til at engagere os endnu mere i Common Goal i 2020, og det er planer, som vi forventer, i alle kommer til at høre mere om og mere til.

Værdier
Hos FC Nordsjælland har vi fem værdier, som alle kollegaer arbejder og lever efter.

Passion, initiativ, integritet, selvdisciplin og social intelligens er de fem kerneværdier, som vi alle undervises i og arbejder med hver dag i klubben.  Vi arbejder med værdier ud fra en række principper som f.eks. teamwork, ligestilling, Give-Back mfl.

Ovenstående er vigtige værdier og principper, som skal være med til at sikre, at vi udvikler morgendagens rollemodeller, både på og udenfor banen. Her går vi ikke på kompromis.

Af samme grund var valget af Jan Laursen som overordnet sportslig leder heller ikke svært.  Absolut ingen er så meget på bølgelængde med klubbens værdier, historie, filosofi og potentiale, som Jan er.  Derfor har den fremtidige struktur af fodboldafdelingen mest handlet om at skabe det bedst mulige set-up og struktur i den afdeling, som Jan skal stå i spidsen for. Vi vil sikre den konstante udvikling på vores akademier, og vi vil sikre den stærke sammenhængskraft, som er vores varemærke, uden på nogen måde at gå på kompromis med vores vision eller værdisæt for de unge mennesker. Og dette vil den nye struktur sikre, for Jan brænder i høj grad for at bevise, at fodbolden kan meget mere end bare udvikle spillere, der kan sparke til en bold på en græsplæne. Vi vil have fokus på menneskets udvikling med i alt, hvad vi laver.

Faciliteter
FC Nordsjælland har en erklæret vision og ambition om at drive Nordens bedste fodboldakademi for både piger og drenge målt på det fodbold- og uddannelsesmæssige niveau ligesom faciliteterne skal være på absolut topniveau. Efter mange års tæt dialog med Furesø Kommune, og taget klubbens nuværende faciliteters placering i betragtning, vurderer vi som tidligere nævnt, at det ikke er en realistisk mulighed at kunne indfri projektet i Farum. Selv hvis velviljen havde været til stede over en bred kam på rådhuset. Hvad angår fodbolduddannelsens niveau, er FCN blandt de absolut førende i dag, men målt på faciliteter – f.eks. det meget begrænsede antal af fodboldbaner, omklædningsrum og mangelfuld infrastruktur – er der ikke udsigt til en tilstrækkelig forbedring. Hverken på kort eller lang sigt. Derfor har en dialog med Propreco, CapMan, Hillerød Kommune og andre interessenter blevet taget godt imod og har foreløbigt medført, at en udviklingsaftale er underskrevet parterne imellem.  I 2020 vil vi fortsætte arbejdet med at flytte FCN’s akademi og administration til Hillerød i 2024/25, da dette projekt vil være hele fundamentet for at muliggøre vores erklærede vision og ambition om at drive Nordens bedste fodboldakademi for både piger og drenge.

Ligestilling
Som jeg skrev til jer sidste år, så planlagde vi at overtage elitesatsningen på kvindesiden i 2019 fra vores moderklub Farum Boldklub. Det er desværre ikke lykkedes, da Farum Boldklub ikke har ønsket dette, og vi har derfor, som konsekvens af beslutningen, forsøgt at stifte vores egen kvindeklub, FCN Women, i Furesø Kommune efter en dialog med DBU, der anbefalede dette.  På mødet i Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune den 9. december 2019 blevet vores ansøgning desværre afvist, idet ”aktiviteten ikke vurderes som folkeoplysende og foreningen vurderes ikke at have den nødvendige lokale tilknytning.”

Jeg vil gerne endnu engang slå dette helt fast: vi kommer ikke til at gå på kompromis med vores ambition og løfte om, at pigerne og kvinderne fortjener, og skal have, lige så gode rammer og faciliteter som vores drenge, hvilket ganske enkelt ikke er muligt uden at stifte FCN Women. Vores kvindehold, som vi afholder alle udgifter for, kan f.eks. ikke spille i vores trøjer eller i vores navn, så længe licensen ligger hos Farum Boldklub. Det er også meget klart for os, at Farum Boldklub ikke deler de store ambitioner vi har, ikke bare for vores egne hold men for kvindefodbolden som helhed, og derfor er det nødvendigt for os selv at have og drive licensen for vores kvindehold og dermed også selv skabe en klub til dem, som vi pt. vælger at kalde FCN Women. Det var som nævnt desværre ikke Farum Boldklubs ønske at overdrage os den eksisterende licens, ligesom det desværre heller ikke var Furesø Kommunes ønske at lade os etablere den nye kvindeklub i kommunen. Derfor er vi nu nødt til at se udenfor Furesøs grænser, når det gælder vores pige- og kvindesatsning i 2020 og fremefter.  Vi har flere tilbud på hånden, og vi søger aktivt samarbejdspartnere, som vil pige- og kvindefodbold på samme værdigrundlag og ambitionsniveau, som vi har i FC Nordsjælland. Så snart vi har fundet den bedste løsning og partner(e) til dette, melder vi det ud sammen med detaljerne og planerne for den nærmeste fremtid

Det er naturligvis en kæmpe skuffelse for os, at vi kan blive tvunget til at ændre i pigernes hverdag, idet vores kvindesenior ligger nr. 3 i Kvindeligaen og er i semifinalen i Pokalturneringen efter at have slået Brøndby IF på hjemmebane 2-1 den 23. november 2019.

Vi investerer mange ressourcer og tid i pige- og kvindefodbold, fordi vores udgangspunkt og overbevisning er, at alle har en ret til at drømme gennem fodbolden, og når vi skriver alle, så mener vi også piger og kvinder. Det vil vi derfor blive ved med at gøre uden at kigge os tilbage. Uanset om andre kan se og støtte det, eller ikke vil være med. Vi tror på pigernes potentiale og ret – også inden for fodbolden.

Akademier
Vores to akademier i Ghana og Danmark arbejder bedre og bedre sammen.  Den udvikling skal fortsætte. Vi har derfor valgt at udnævne skotske Gareth Henderby som overordnet Akademichef, der skal sikre den videre fælles udvikling i forhold til spillestil, træningsmiljø og fodboldfilosofi. Henderby kommer fra en stilling som Teknisk Direktør i Right to Dream.

Udvalgte spillere fra vores to akademier spiller mange internationale turneringer i løbet af året.  Dette er for at sikre, at de udvikler sig på og udenfor banen.  De har netop vundet en international juleturnering i Japan, hvilket var et flot punktum på 2019. Vi har også set tydelige eksempler på, hvor meget det gavner vores unge spillere fra Danmark og Ghana, at de har spillet, boet og oplevet sammen i forbindelse med de internationale turneringer. Den kulturelle og fodboldmæssige investering giver et klart og tydeligt afkast på banen i FCN og for de unge mennesker selv uden for banen. Deres venskaber og forståelse for hinanden har kæmpe værdi. For dem og for os.

I 2019 har vi igen haft mange FCN hold, som har besøgt Right to Dream i Ghana.  Og for første gang besøgte vores U18 piger Ghana, hvor de trænede og spillede sammen med vores pigehold i Ghana. En tur, der har knyttet venskaber og givet oplevelser begge veje. FCN-pigerne er nu på eget initiativ i gang med at få RTD-pigerne på besøg heroppe. Det er vi stolte af.

Vi så også nogle flotte resultater fra ungdomsholdene i FCN i løbet af 2019.  Danmarksmester i U17 ligaen og en tredjeplads i U19 ligaen er blot nogle af de flotte resultater opnået.  Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle trænere, holdledere, den medicinske stab m.fl. for igen i år at have udført et fremragende stykke arbejde.

VAMOS
Vamos er spansk og betyder ”kom så” eller ”vi gør det”.  Et udtryk vi har integreret fra vores efterhånden flere spanske målmandstrænere, vi har været heldige nok til at have hos os. Den første, Inaki Cana, er lige blevet en del af trænerteamet i den engelske Premier League hos Arsenal. Nu har vi hans afløser Pablo Moreno til at hjælpe med at holde ”vamos” i live hver eneste dag hos os. Udtrykket benytter vi ofte – fordi det er rammende og udtryksfuldt.  Og ”vamos” bliver et nøgleord i 2020, hvor vi skal fortsætte arbejdet med at udvikle unge mennesker, udvikle Nordens bedste akademi, performe på og udenfor banen m.v. Vi må ikke stoppe op og nyde, hvad vi har skabt.

2019 har budt på mange nye ting.  Nyt logo, nye partnere, nyt spillertøj fra Nike, nye uddannelsespartnere, FCN e-sport, fan APP, nye samarbejdsklubber m.v. Alt dette har kun været muligt, fordi alle i klubben har givet dem selv 100% til projektet, og dette skal de have en stor tak for.

Til alle jer der læser med: Tak for jeres støtte i 2019 – vi vil være taknemmelige for, hvis det fortsættes i 2020.

Godt nytår og husk – Everyone has the Right to Dream.

Søren