Right to Dream afviser anklager og kritiserer Politikens kildekritik

Kategorier

Kofi Annan sammen med alle de studerende på Right to Dream fodboldakademiet i Ghana tilbage i 2016.

Right to Dream (RTD) blev for godt to uger siden skriftligt præsenteret for anklager, af avisen Politiken, som på vegne af flere europæiske medier havde følgende anklager fra en lille gruppe tidligere spillere på akademiet.

Disse beskyldninger der strakte sig fra, i nyere tid, at have saboteret klubskifter, nægtet spillere at deltage ved landsholdssamlinger i Ghana og til fysisk mishandling af elever fra 10 år siden og til i dag. Anklager som RTD tager meget alvorligt. RTD har derfor, så snart Politiken præsenterede os for anklagerne, undersøgt forholdene grundigt. Normalt vil vi på ingen måde blande os i, hvordan uafhængige medier udfører deres arbejde, men i dette tilfælde føler vi os nødsaget til at tage til genmæle og lægge forløbet, som vi har oplevet det, og resultaterne af vores egne undersøgelser, frem. Efter RTD fik indsigt i de konkrete anklager fra Politiken i midten af sidste uge, har vi arbejdet energisk på at finde ud af, om det – mod vores egen opfattelse – virkelig var et sandfærdigt billede af akademiet baseret på fakta.

  • Adskillige tidligere elever, fra samme periode som Politikens kilder, er blevet spurgt. Elever der har forladt akademiet. Piger, drenge, fodboldspillere og akademikere. Hver og en har givet udtryk for præcist det modsatte end mediets kilder gør omkring forholdene på akademiet i Ghana. Hvilket de har bekræftet på skrift. Politiken har fået tilsendt flere af disse for over en uge siden.
  • RTD har en klar politik på området og accepterer ikke nogen form for psykisk eller fysisk afstraffelse af børn. Derfor har vi altid haft et tæt samarbejde med alle relevante myndigheder på området. Vi har bl.a. jævnligt besøg af de sociale myndigheder, der udfører grundige og personlige interviews med elever i alle aldre og elevernes forældre. De bekræfter at have interviewet mindst én af Politikens kilder i form af Collins Tanor. Myndighedernes repræsentanter har altid givet RTD akademiet den højest mulige vurdering i forhold til elevernes fysiske og mentale vilkår.

Joseph Adu fra de ghanesiske sociale myndigheder siger:

”Min vurdering er, og jeg er ikke det mindste i tvivl, at der ikke foregår nogen form for mishandling af børn der (RTD), for jeg er kommet der hver eneste gang med det ene mål at grundigt undersøge, hvordan tingenes tilstand virkelig er. Jeg har haft mulighed for gå gennem alle former for registrerede arbejdsmetoder og akademiets egne dokumenter, jeg har haft mulighed for at observere samtlige mennesker på akademiet, gennemgå samtlige faciliteter og områder. Gennemført personlige interviews med børn i alle aldre og snakket med deres forældre. Alt. Ganske enkelt. Og derfor kan jeg konkludere, at der ikke finder nogen form for overtrædelser af børns rettigheder sted på RTD akademiet. Ingen mishandling. Ingen diskrimination. Jeg mener ikke, der er det mindste der opfordrer til videre undersøgelser.”

Politiken fik tilsendt Joseph Adus statement samt adskillige dokumenter der bekræfter RTD’s status hos de sociale myndigheder i Ghana gennem flere år. Han, eller de sociale myndigheder i Ghana har, så vidt RTD er orienteret, ikke hørt fra Politiken.

I Politikens skriftlige spørgsmål til RTD for et par uger siden kom flere af kilderne med påstande og anklager som Politiken bad RTD om at svare på til citat. Disse påstande kunne ved helt simple tjek fra RTD’s side dokumenteres som falske og fabrikerede. RTD kan nu konstatere, at Politiken ikke har valgt at hverken bringe eller nævne disse udsagn fra deres kilder i forbindelse med de bragte artikler. Påstande, der ellers i vores øjne klart bør indikere, at troværdigheden bag kilder, der kommer med så alvorlige anklager og påstande, ikke er på plads.

Eksempler på disse:

Collins Tanor fremfører påstand om, at FCN og RTD skulle have forsøgt at sabotere spillerens skifte til den danske klub Hobro IK ved at ringe til Hobro IK og kalde ham ”doven” og at han ”skaber problemer”.

  • Ingen fra RTD har forsøgt at sabotere Politikens kilders muligheder for at finde en klub at spille i, som Collins Tanor, Politikens hovedkilde, ellers angiver. Den nævnte klubs (Hobro IK) sportslige ledelse bekræfter skriftligt, at de aldrig er blevet kontaktet af RTD eller FCN. Men at de tværtimod selv opsøgte viden om Politikens kilde fra FC Nordjællands cheftræner, som gav dem ”en ærlig og saglig vurdering”. På pågældende tidspunkt, havde den sportslige ledelse i Hobro IK ikke hørt fra Politiken.

Kamal Sowah, en anden af Politikens kilder, kom i de skriftlige spørgsmål med en påstand om:

  • At RTD har nægtet at lade udtagne spillere deltage til landsholdssamlinger for ungdomslandshold i Ghana, for at tvinge dem til at underskrive kontrakter med FCN først. RTD har spurgt den tekniske direktør hos det Ghanesiske Fodboldforbund om dette er et sandfærdigt billede. Han bekræfter, at RTD i 20 år aldrig har nægtet en udtaget spiller at deltage i en landsholdssamling. Ligesom han oplyser, at den pågældende kilde bag anklagen aldrig selv er blevet udtaget til landsholdet.

Kingsley Fobi, den tredje af Politikens kilder kom i de skriftlige spørgsmål med en påstand om:

  • At RTD tilbageholdt hans pas, og at det var en ofte brugt metode, der tjente som en form for pression. Dette skete dog kun en enkelt gang og under en turnering i England, hvor RTD på ingen måder er i stand til at udlevere et pas til en mindreårig, som RTD har ansvaret for. RTD har dokumenteret, at spilleren naturligvis fik sit pas, så snart hans værge skriftligt anmodede om dette.

Samme Fobi kom i Politikens skriftlige spørgsmål også med påstande om:

  • At RTD tilbageholdt spillernes bonuspenge, når de havde repræsenteret ungdomslandshold i Ghana. RTD kunne dokumentere overfor Politiken, at dette er usandt. I en periode på to år, blev spillernes bonuspenge fordelt i forskellige puljer, der bl.a. gik til at betale sygdomsbehandling til spillernes familier, forbedrede forhold til de yngre spillere og andre projekter, som spillerrådet selv bestemte, hvad skulle være. Dette skete på foranledning af anføreren for spillerrådet, Collins Tanor, der selv havde udtænkt systemet.

Politikens fjerde kilde, Francis Dominik, Kom i Politikens skriftlige spørgsmål med påstanden om:

  • At det var en afstraffelsesform på RTD akademiet at tvinge elever til at spise fra en ”bin”. Dette er en af flere meget seriøse anklager, som RTD derfor har forsøgt at efterprøve ved at finde frem til og spørge andre elever, som var involveret i den omtalte episode – altså elever der var på akademiet på samme tid som kilden. En af dem er Mohammed Zakyi, der i dag går på University of Michigan, som han via sin uddannelse hos RTD fik et scholarship til.

Tidligere RTD-elev Mohammed Zakyi siger:

”Der var en episode på akademiet, hvor vi blev bedt om at samle noget mad sammen i en stor skål som vi skulle give til menneskerne i den landsby, der ligger tæt på akademiet. Men vi rodede meget med det, og så blev vi bedt om selv at spise af den store skål som en læring i respekt for menneskelig værdighed, for hvis vi mente, vi kunne give den rodede skål mad til folkene i landsbyen, så skulle vi også selv kunne spise af den. Jeg ser ikke den episode som nogen form for mishandling af os, fordi maden var i en skål og ikke i en ”bin”. Og jeg lærte personligt en meget vigtig ting om livet fra den situation. I mine øjne er RTD akademiet som en familie, og gennem mine seks år på akademiet oplevede jeg ingen ansatte lægge hånd på mig. Ligesom jeg ikke har set nogen anden elev blive behandlet dårligt på nogen måde. Der lægges faste rammer for unge mennesker, som ikke selv kan se, hvor vigtigt det er for dem, men det foregår gennem et belønningssystem, så god fremgang i skole, i fodbold og i generel opførsel belønnes frem for at straffe det modsatte. Jeg synes, det er en vidunderlig måde at få talentfulde drenge og piger til at nå deres potentiale.”

Politiken fik tilsendt Zakyis statement som et af flere.

RTD måtte konkludere, på baggrund af vidnesbyrd fra tidligere og nuværende elever, forældre, relevante myndigheder og tilgængelig dokumentation at anklagerne fra Politikens kilder i nogen tilfælde er decideret usande og i de resterende tilfælde i høj grad er taget ud af sammenhæng og/eller overdrevne. RTD er ikke blevet præsenteret for nogen former for dokumentation fra Politiken til at underbygge anklagerne udover de ord, som Politikens fire kilder lægger navn til. Ord som i flere tilfælde altså kunne tilbagevises som falske, og i alle andre tilfælde blev modsagt af samtlige andre tidligere elever, som RTD har været i kontakt med.

Alligevel kan vi konstatere, at Politiken ikke har set grund til at se kritisk på deres kilders troværdighed. I stedet bare fjernet de mange påstande, som med 100% sikkerhed kunne kategoriseres som falske i deres artikler. Dette finder RTD meget kritisabelt og trist. Ikke mindst taget alvoren i kildernes anklager, og den skade de kan forvolde, i betragtning.

RTD har som nævnt taget anklagerne yderst alvorligt, og under tidspres undersøgt dem til bunds, men samtlige tidligere og nuværende elever, deres forældre, eksterne eksperter og myndigheder, som RTD har kunnet nå at få kontakt til på en uge, har sagt og vist det direkte modsatte end anklagerne.

Vi bad på det grundlag Politikens journalister og chefredaktion om at genoverveje deres kilders troværdighed og motiver for at bringe disse anklager frem. Og de store konsekvenser det vil kunne få for et not-for-profit akademi i Ghana, som beviseligt har ændret hundredevis af børn og familiers liv i positiv retning gennem 20 år.

RTD har informeret Politiken om, at akademiet gentagne gange over de sidste 5 år har stået overfor de samme anklager i Ghana. Altid iscenesat af et netværk med økonomisk motivation, der består af en konkurrerende lokal klubs ejer, en ansat ved det ghanesiske fodboldforbund, en selvproklameret journalist og en fodboldagent. Alle gange er de falske anklager blevet afvist af de lokale medier i Ghana, som godt kender sammenhængen og netværkets arbejdsmetoder og motiver.

  • RTD har i et underskrevet statement fra en mor til en af pigeeleverne på akademiet fået fortalt og forklaret, hvordan en af de fire personer i netværket har opsøgt deres datter i hendes eget hjem og tilbudt dem bestikkelse for at komme med falske anklager om seksuel mishandling på RTD akademiet. Moderen og pigen løb en stor risiko ved at træde frem med dette.

Alligevel indvilgede de i, at Politiken kunne få lov til at se dette statement.

RTD er ikke i tvivl om, at den lille gruppe tidligeres spilleres – Politikens kilders – motivation for at komme med disse anklager er organiseret af og gennem samme netværk. Og vi kan dokumentere en klar forbindelse mellem de fire personer i netværket og Politikens kilder. I form af beskeder på sociale medier og dokumentation i form af mails, hvor en af de fire personer fra netværket optræder som værge for mindst én af Politikens kilder.

Hvilket f.eks. bekræftes af den tekniske direktør i det Ghanesiske fodboldforbund, der har haft ansvaret for alle u-landshold i de sidste 20 år.

Technical Director, GFA, Mr Oti-Akateng:

”Jeg fordømmer hvert et ord som de her unge mænd siger, og jeg vil bede dem om at stoppe med at sprede løgne. Jeg kender de her fyre, jeg har delt mange oplevelser med dem, jeg har sågar tilbragt en hel uge med dem på RTD akademiet engang, jeg besøgte dem. Jeg kender de her unge mænd, og jeg kender deres karakter. Nu er de begyndt at fordreje tingene og skulle deres karakter virkelig have ændret sig, så vil jeg ikke tøve med at mene, at det er fordi agenter har haft indflydelse på dem.”

Video-statement fra Oti-Akateng blev tilsendt til Politiken for over en uge siden. Så vidt RTD er informeret har Politiken ikke taget kontakt til ham.

RTD har bekæmpet dette netværk i årevis, men deres metoder er blevet mere og mere ekstreme. De arbejder ved at manipulere med nuværende og tidligere RTD-spillere i forsøget på at vende dem mod organisationen, så de kan overtage så mange af spillerne, som RTD udvikler, som muligt. De er først og fremmest interesserede i at tjene penge på spillerne. Flere af de manipulerede spillerne har gennem årene forladt uddannelser i USA, eller akademiet i Ghana, for at følge løfter eller trusler fra dette netværk. Langt de fleste af disse unge spillere er i dag uden klub og uddannelse af samme grund. Andre forsvinder fra akademiet som mindreårige for at tage til prøvetræninger i europæiske klubber arrangeret af agentnetværket. Direkte imod FIFA’s regler på området. RTD har anmeldt disse episoder til FIFA. Senest et konkret tilfælde, hvor en mindreårig spiller på kontrakt i RTD blevet lokket væk fra akademiet under påskud af familiebesøg for få dage senere at træne i den tyske mesterklub Bayern München. Den pågældende spiller er en af Politikens fire kilder.

RTD har derfor nu taget det skridt også at indberette denne episode til FIFA. En række tidligere sager er indberettet til det ghanesiske fodboldforbund. De 4 hovedkræfter i det omtalte ghanesiske netværk er alle en del af en politiefterforskning omkring ”trafficking of African footballers” i Ghana på 14. måned. Telefonnumre til de relevante politifolk, der sidder med efterforskningen er givet til Politiken for over en uge siden.

En af de fire personer i netværket var oprindeligt en af kilderne i Politikens skriftlige spørgsmål til RTD, hvor han kom med usande og fabrikerede påstande om, at ledelsen hos RTD billigede mishandling af elever. Da RTD gjorde Politiken bekendt med, at denne person er en del af politiets efterforskning i Ghana og en del af et netværk der i årevis har forsøgt at ødelægge RTD, blev spørgsmålet og udsagnet fjernet.

RTD ansatte har i flere tilfælde oplevet trusler på livet fra de fire personer bag agentnetværket, når de har konfronteret enten de fire personer direkte, eller de spillere, som netværket forsøgte at manipulere væk fra RTD. Ligesom flere af de tidligere RTD-spillere kan bekræfte netværkets metoder, hvor de enten lover unge talentfulde spillere europæiske kontrakter, hvis de vil forlade RTD, eller truer dem med at ødelægge deres karrierer, hvis ikke de forlader RTD.

Den nuværende FCN-spiller, Godsway Donyoh, bekræfter dette og har indgående fortalt om sine oplevelser med trusler og manipulation fra en af de navngivne personer i netværket, i et statement til Politiken og overfor flere andre medier torsdag eftermiddag, hvor RTD valgte at stå frem på baggrund af anklagerne gennem Politiken. Politiken har ikke efterfølgende ønsket at høre mere fra Godsway Donyohs oplevelser. Hverken om netværket eller forholdene på RTD akademiet.

Ligesom en uafhængig vestafrikansk spillermanager, baseret i Nordeuropa, har bekræftet i et statement til Politiken, at en af de fire personer i netværket direkte har fortalt ham, at netværkets ”plan for at få RTD akademiet lukket ned.” RTD har tilbudt Politiken at få direkte kontakt til dette vidne. Det har Politiken ikke ønsket at tage imod.

Netværket, deres forbindelse til flere af kilderne, deres metoder og motiver blev præsenteret for Politiken i midten af sidste uge så snart RTD havde mulighed for at snakke med Politiken. Resten har RTD fortalt om til den førnævnte presseevent, hvor Politiken var til stede.

RTD vurderer, at netværket lige nu i større eller mindre grad kontrollerer mellem 10 til 15 af tidligere elever på akademiet. Fælles for den gruppe er, at de alle er fodboldspillere, som har haft store drømme og håb for deres karrierer. For de fleste af dem er det ikke blevet til det, de ønskede. Det er RTD’s klare opfattelse, gennem samtaler med andre nuværende og tidligere fodboldspillere fra akademiet, at de fire personer har mulighed for at manipulere med den unge mænd ved at love dem prøvetræninger og kontrakter i Europæiske klubber og muligheden for at spille på landsholdet, hvis de vil hjælpe med at træde frem med anklager mod RTD. Eller true dem ved at fratage dem muligheden for selvsamme, hvis de ikke vil.

Det er som nævnt en udvikling, som RTD tager meget alvorligt, og som myndigheder, forbund og politi er involveret i. Men det har vist sig meget svært at bekæmpe. Ikke mindst pga. de skruppeløse metoder netværket tager i brug.

RTD har på baggrund af alt ovenstående til det sidste bedt Politiken, og via dem de europæiske medier, som de evt. skulle være i samarbejde med, om ikke at publicere artiklerne med anklager om mishandling af børn på RTD akademiet i Ghana. Anklager, der kan få fatale konsekvenser for RTD og vores mulighed for at hjælpe flere talentfulde børn til en bedre fremtid for dem selv, deres familier og deres omgivelser. Anklager, der udelukkende er bygget på fire personers egne fortællingerne og eksempler, som hurtigt og forholdsvist simpelt i flere tilfælde ganske enkelt kan dokumenteres som værende usande via vidnesbyrd fra flere af de andre tidligere elever, klassekammerater, myndigheder og uafhængige eksperter samt beviser i form af bl.a. mails og dokumenter.

RTD betragter, på baggrund af ovenstående, det som overvejende sandsynligt, at Politikens kilder ikke kan betragtes som troværdige nok til at kunne bære en artikel med så alvorlige anklager. Og det har vi gentagne gange forsøgt at viderebringe til Politiken. Ligesom RTD ikke har kunnet finde beviser for, at de forskellige episoder i anklagerne har fundet sted. På trods af, at vi efterhånden har været i kontakt med et stort antal tidligere elever og deres forældre, der alle er blevet spurgt til dem.

Vi kan nu konstatere, til vores store skuffelse, at dette ikke er lykkedes.

RTD opfatter ikke os selv som perfekte. Vi har i vores 20 års levetid, som alle andre skoler i verden, haft få episoder, som har overskredet vores helt klare regler og politik på området. At elever hverken må lide fysisk eller psykisk overlast hos RTD. I de få tilfælde har der været umiddelbar konsekvens og reaktion i form af bortvisning, fyring eller genuddannelse af det involverede personale. Ligesom de er blevet meldt til de relevante myndigheder på daværende tidspunkt. Vi tager kraftigt afstand fra det billede Politiken er med til at tegne af RTD. Lige som vi finder Politikens arbejdsmetoder og journalistiske dømmekraft meget skuffende.

Vi kan forstå, via Politikens artikler, at deres hovedkilde Collins Tanor mener, at han fremkommer med sine påstande for at hjælpe de nuværende elever på akademiet med at få bedre forhold. Vi vil i den anledning gerne invitere ethvert medie i Danmark til at komme ned og se på de forhold, som eleverne på RTD akademiet har. De findes ikke bedre i Ghana eller i Vestafrika. Vi vil opfordre alle til at komme og se det selv. Og for at møde og tale med eleverne.

Fakta om Right to Dream akademiet i Ghana:

Oprettet for 20 år siden i Accra, og er i dag stadig en not-for-profit organisation, så alle indtægter føres direkte tilbage til at kunne tilbyde flere muligheder til flere børn i Vestafrika og Danmark.

Blev i 2012 det første afrikanske fodboldakademi, hvor piger også har adgang. 250 børn fra fattige kår har gået på RTD siden starten. Ud af de 170, som har forladt akademiet, har 70 fået tildelt scholarships på de bedste skoler og universiteter i USA og England (samlet værdi over $40 mio), 48 har en professionel karriere som fodboldspiller. Og over 20 er i dag ansat i organisationen. Der er i dag 85 elever, både drenge og piger, på akademiet.