Udmelding fra FCN og RTD

Kategorier

Politiken har bragt flere artikler omkring Right to Dreams og FC Nordsjællands partneraftale med den engelske klub Manchester City. Da både FCN og Right to Dream anser det billede, som artiklerne maler, som værende mangelfuldt, vil vi gerne bidrage med fakta.

ENGLISH STATEMENT IS AVAILABLE HERE: Announcement from FCN and RTD

Right to Dreams stifter, Tom Vernon:

Det er helt korrekt, at RTD har haft, og har, et mangeårigt samarbejde med Manchester City. Det blev indgået i 2010, hvor finanskrisen havde tvunget min egen virksomhed i knæ og der derfor udelukkende var midler fra donationer og enkelte sponsorater til at drive akademiet. På dette tidspunkt havde vi haft mulighed for at sende vores spillere ud for at deltage i turneringer uden for Afrika, som vi så som en vigtig del af deres udvikling som mennesker og spillere. Manchester City havde set dem spille og var imponeret over deres niveau og karakter. Derfor ville de gerne indgå et partnerskab via en fast årlig donation over 10 år, fordi de troede på, at vores metode med et afrikansk drevet akademi i Ghana, hvor uddannelse og dannelse var lige så centrale dele af elevernes udvikling som fodbold, var bedre end hos alle de tidligere akademier i Afrika, som hver og én var skabt og drevet af europæiske storklubber. Ingen af dem med succes. Donationen dækkede ca. halvdelen af akademiets budget på daværende tidspunkt. Og det er langt fra sikkert, at Right to Dream ville eksistere i dag uden partneraftalen mellem RTD og MCFC.

MCFC var ikke garanteret noget som helst den anden vej. Kun muligheden for at tilbyde 18-årige spillere kontrakt, når de skulle forlade akademiet. Ligesom enhver anden klub kunne. Det var dengang, lige som det er i dag, 100% spilleren selv der afgjorde, hvor han ville spille og hvem, han ville skrive kontrakt med. Alle spillere, der blev tilbudt at skifte til MCFC, fik tilbudt kontrakter på markedsvilkår, da de tilsluttede sig hos MCFC. I alt 12 spillere er gennem de 20 år, RTD har eksisteret, skiftet til Manchester City. Alle 12 er stadig aktive som professionelle fodboldspillere den dag i dag. 9 af dem har siden skiftet repræsenteret deres land. Vi har oplevet, at en spiller ikke ønskede at skifte til MCFC efter at have færdiggjort sin tid på akademiet i Ghana. Enten fordi han foretrak en anden klub, eller fordi han hellere ville tage imod den uddannelsesmulighed 70 af vores elever har fået via scholarships på de bedste skoler i USA og i England. Begge dele blev naturligvis accepteret og effektueret. Det er altid elevernes eget valg, hvilken af de muligheder opholdet hos RTD har givet dem, som de vælger at benytte sig af.

Politikens artikler hæfter sig også meget ved ordlyden af den oprindelige kontrakt mellem RTD og MCFC. Vi er ikke bekendt med nogen former for regelbrud i den sammenhæng. Vi kan garantere, at der aldrig har været nogen intentioner om et brud på nogen form for regler på området. Og at der aldrig har været nogen form for indflydelse fra, eller betaling til, 3. Part i forbindelse med spilleres skifte fra RTD til FCN.

Ligesom jeg med sikkerhed kan sige at ingen – hverken ejer, medarbejdere eller partnere, der nogensinde har arbejdet med eller for RTD, er blevet velhavende af det. Men heldigvis er en del af vores tidligere elever nu i en positiv økonomisk situation, hvor de kan gøre en forskel for deres familier og lokalsamfund.

Vi blev, mig bekendt, det første afrikanske akademi nogensinde, der ejer og driver en professionel fodboldklub i Europa i december 2015. Der var en overgangsfase i forhold til det. Også i forhold til det juridiske omkring gældende partnerskaber, der skulle tilpasses.

Vi har intet at skjule. Og vi anser os selv som en åben organisation, som aldrig har sagt nej til at medier og andre interesserede kunne komme og se alt, hvad vi laver på og omkring vores akademi.

Vi bruger som organisation alle vores midler, hver eneste krone, fra sponsorater, donationer og overskuddet fra vores professionelle fodboldklub på fortsat at kunne give flere muligheder til flere talentfulde børn i områder, hvor den slags er en mangelvare. Over 250 drenge og piger har gratis modtaget fulde scholarships til RTD’s akademi i Ghana til en værdi på ca. $20.000 per elev om året gennem de 20 år, vi har eksisteret. 48 af dem lever nu som professionelle fodboldspillere. Halvdelen af disse har haft æren af at repræsentere deres land. Andre 70 af dem har som nævnt taget imod muligheden for at få en verdensklasseuddannelse i USA og England via scholarships på verdens bedste skoler. Til en samlet værdi på over $41.000.000. Alle har de nu muligheden for, at kunne gøre en forskel i det samfund, de kommer fra. Det gør mig, i al beskedenhed, hamrende stolt.

Administrerende Direktør i FCN, Søren Kristensen, siger:

Vi anerkender til fulde den interesse, der er omkring FC Nordsjælland. Også i dette tilfælde. Men på baggrund af det, som er bragt af Politiken, så vil jeg gerne uddybe detaljer, vi føler er relevante for os i denne sammenhæng. Der tegnes et billede af, at FCN ikke skulle have fordel af aftalen mellem RTD og MCFC. Sådan ser vi bestemt ikke på det. Vi anskuer det således:

MCFC betaler årligt en stor del af uddannelsen for mange af eleverne på akademiet i Ghana gennem deres donation. Penge der både går til fodbold- og akademisk uddannelse. De spillere, der senere ønsker at takke ja til at komme til FCN, kommer hertil gratis for os. Det mener vi gavner deres udvikling, gavner vores fodboldklub på og uden for banen og øger spillernes egne muligheder for at indfri deres fulde potentiale i Europæisk fodbold. Skulle MCFC så senere mene, at en, eller flere, af dem med bagrund på akademiet i Ghana er dygtige nok til toppen af Premier League, hvilket endnu aldrig har været tilfældet, så kan de tilbyde en kontrakt til den/de pågældende spiller/e. Det er dog 100% spillerens afgørelse om det er noget, han gerne vil. Han er frit stillet til at takke nej. Er der en dag en FCN-spiller, uddannet på RTD-akademiet i Ghana, der får tilbudt muligheden for at skifte til MCFC, og accepterer dette, så vil FCN være sikret en del af spillerens kommercielle værdi fremadrettet. Det ser vi i FCN som en win-win situation for alle parter.

Der rejses i artikler spørgsmålstegn ved, om denne aftale er i overensstemmelse med det gældende regelsæt på området. Det føler vi os helt trygge ved. Og skulle FIFA have lyst til at undersøge det nærmere, så hilser vi dem velkomne.

Right to Dreams overtagelse af FC Nordsjælland har vi generelt set som en stor gevinst for klubben og alle, som er en del af den. Og vi synes i al beskedenhed, at der findes adskillige tydelige eksempler på hvorfor.

Vi spiller med det yngste, og et af de mest spændende, hold i Europa. Hvor spillere fra flere lande og kulturer er fuldt integrerede. Det samme gælder sammensætningen af vores stab omkring holdet og klubbens generelle administration. Vi har klare og tydelige værdier at arbejde med og udleve hver eneste dag. Af samme grund har vi åbnet et akademi for piger, som skal have nøjagtig de samme muligheder som drengene, når det kommer til træning, faciliteter og alle de andre ting, som gør en forskel i et elitemiljø.

Og så er vi stadig den eneste klub i verden, som har valgt at træde ind i Common Goal, hvor vi som klub donerer 1% af vores stadionomsætning til at fodbolden kan gøre gode ting, hvor der er mest brug for det i verden. Størstedelen af vores medarbejdere, og hele ledelsen, i klubben har også valgt at donere 1% af deres løn til Common Goal. Vi forsøger ikke bare at drive en fornuftig forretning for aktionærer, investorer eller ejeres skyld. Men for at kunne gøre det endnu mere klart, at vi tror på talent og ungdom. Alle steder. Også der, hvor de ikke er så heldigt stillede, som vi er i Danmark og i Nordsjælland.

Vi synes faktisk, der findes adskillige klare beviser for, at vi arbejder imod de mekanismer i fodboldindustrien, som Politiken og andre medier forsøger at afdække og beskrive i forbindelse med de såkaldte Football Leaks.