Fælles udmelding fra F.C. København og FC Nordsjælland

Kategorier

I begyndelsen af april 2018 blev der, af et større dansk medie, rejst mistanke om, at F.C. København og FC Nordsjælland havde brudt FIFA’s regler omkring brug af mindreårige spillere i forbindelse med træningsophold for afrikanske spillere under 18 år. En mistanke, som blev gengivet og viderebragt af adskillige andre danske medier.

Der blev, af det større danske medie, også spekuleret i potentielle straffe for dette forhold, som kunne få store økonomiske og sportslige konsekvenser for begge klubber.

Artiklerne blev bragt, af det større danske medie, på trods af at begge klubber gentagne gange havde informeret det større danske medie om, at der ikke var overtrådt nogle regler på området – hverken nationale eller internationale.

Nu har både F.C. København og FC Nordsjælland, som forventet, modtaget skriftlig bekræftelse fra FIFA, hvor det klart fastslås, at der ikke er fundet nogen som helst forhold i de to klubber, der giver grundlag for hverken en videregående undersøgelse, en sag eller en straf.

F.C. København og FC Nordsjælland anser derfor begge sagen som afsluttet og håber, at den fejlagtige opfattelse, som det større danske medies artikler kan have skabt grobund for, endegyldigt bortfalder.