Positivt regnskab i FC Nordsjælland A/S

Kategorier

Positivt regnskab i FC Nordsjælland A/S

FC Nordsjælland A/S har mandag d. 28. april på den årlige generalforsamling præsenteret selskabets årsregnskab.

Årets resultat før skat udgør ca 34 mio og efter skat  26,7 mio. kr. mod 68,1 mio. kr. året før. Omsætningen er faldet fra 219,423 mio. kr. til 165,169 mio. kr. Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende. Bestyrelsesformand Allan K. Pedersen fortæller: – Det er meget tilfredsstillende, at vi kan komme ud med et resultat på næsten 34 millioner kr. før finansielle poster og små 27 millioner kr. efter skat. – Resultatet er delvist præget af de sidste indtægter for deltagelsen i Champions League, som først blev opgjort efter turneringens afslutning. TV-indtægterne har ikke helt stået mål med året før og samtidig er der i løbet af året foretaget en lang række investeringer såvel sportsligt som på det administrative plan, så resultatet er på den baggrund meget tilfredsstillende. – Resultatet for 2014 er delvist påvirket af eventuel kvalifikation til Europa League, men det forventes at udviklingen i salget af partnerskaber, merchandise osv, som i 2013 igen var positiv, fortsætter med at generere øgede indtægter, som vil reinvesteres indenfor relevante områder i organisationen. Herunder selvfølgelig spillere, fortsat kompetenceudvikling hos trænere/ledere, talentarbejdet og faciliteter. – FC Nordsjælland er godt polstrede til det kontinuerlige arbejde for at blive en fast bestanddel i toppen af dansk fodbold. 1. januar 2013 fusionerede selskabet med Farum Park Sports- og Konferencecenter Aps, som indtil da var ejet 100% af FC Nordsjælland Holding A/S. Dette har bl.a. betydet at Farum Park Sports og Konferencecenter i januar 2014 ændrede navn til Hotel FC Nordsjælland.