Inspirerende og velbesøgt Stormøde i FSN

Kategorier

Inspirerende og velbesøgt Stormøde i FSN

Referat fra Fodbold Samarbejde Nordsjællands årsmøde i Farum Park torsdag 20. februar 2014. Se også reportagen på fcntv HER 

Fodbold Samarbejde Nordsjælland med 65 medlemsklubber har afholdt det årlige stormøde, og 48 samarbejdsklubber mødte frem i Tigerlounge i Farum Park for at høre om nye muligheder i det stærke netværk. Efter en kort velkomst af FSN-ansvarlig Thomas Elmar blev deltagerne budt på en ægte fodboldmenu, stegt flæsk med persillesovs, og herefter gik det løs med aftenens dagsorden: FSN-kort: Thomas Elmar forklarede om FSN-kortet og mulighederne. Som noget nyt kræves i denne sæson, at ungdomsmedlemmerne i samarbejdsklubberne booker billet senest 48 timer før kampstart. Det øger muligheden for at sikre en bedre oplevelse for alle i Farum Park og dermed skabe et stærkere produkt, fordi FCN derved bedre kan tilpasse stadionservice, så den er i top.   Cup no. 1: Dette er et tilbud fra FCN og klubbens tøjpartner Diadora om at være med til at skabe større oplevelser og fællesskab rundt i FSN-klubberne ved at tilbyde deltagelse i et stort internationalt fodboldstævne i Frederikshavn fra 7. til 12. juli. Deltagelse i Cup No. 1 skal ses som et redskab til fastholdelse indenfor ungdomsfodbold, og FCN kan tilbyde FSN spillere en uges ophold med fodbold og forplejning for 750 kr. pr. spiller. Holdgebyr og transport er for klubbens egen regning. Der er også rig mulighed for at tage familien med, så man kan skabe klubhistorie og holde ferie sammen. Partnerpræsentation: I år havde FSN inviteret Københavns Privathospital, samarbejdspartner med FCN gennem fem år, til at præsentere sig selv og de muligheder, alle fodboldspillere kan tilbydes. Søren Winge fra Københavns Privathospital fortalte inspirerende de muligheder for kirurgisk behandling, fodboldspillere kan tilbydes, hvis de bliver ramt af en alvorlig skade på korsbånd eller menisk. Søren Winge fik stort bifald for sine fine orientering, og han lovede at komme med et specialtilbud til alle FSN-klubber. Fra FSN til FCN og retur: Thomas Elmar forklarede om de etiske retningslinjer fra DBU, som FCN naturligvis følger, når en ungdomsspiller skifter fra en FSN klub til FCN og evt. retur på et senere tidspunkt. Kontakt skabes efter følgende model: Fra FCN til klub, videre til forældre og derefter spilleren. Inden et klubskifte evt. kommer på tale bliver spillerne i de fleste tilfælde indbudt til deltagelse i FC Nordsjællands specifik-træning, hvor de kan teste sig selv af under de forhold, der kræves for at fortsætte en målrettet fodboldudvikling hos FCN eller i moderklubben Farum Boldklub. FCN viste skematisk, at rigtig mange af ungdomsspillerne i FCN nu stammer fra FSN-klubber, hvilket samarbejdsklubberne kan være meget stolte over, så FC Nordsjælland virkelig er hele regionens hold. Thomas Nielsen fra KBK roste FC Nordsjællands håndtering af ungdomsarbejdet og opfordrede alle til at komme ind og overvære en specifiktræning. Det havde han selv gjort og fået en masse inspiration ud af. Talentchef Kenneth Rasmussen og scout Rene Klok svarede, at man rigtig gerne ville have trænere på besøg til samlingerne. Årets projekter: Som noget nyt vil FCN forsøge at skabe tættere relationer til interesserede og udvalgte FSN-klubber via superligaspillere som faste ambassadører. Planen er, at hver af FC Nordsjællands Superligaspillere skal tilknyttes en klub, som spilleren så gæster et par gange halvårligt i forbindelse med relevante arrangementer eller events.
FC Nordsjælland kunne også præsentere et nyt tilbud, som mange klubber har efterspurgt, nemlig en FCN-træneruddannelse for alle interesserede trænere for 9-14 årige ungdomsspillere i samarbejdsklubberne.
Målgruppen er FSN-klubbernes trænere, som ønsker at komme et stort skridt videre i deres trænervirke og få ny inspiration og viden om FC Nordsjællands spillestil og fodboldfilosofi. Det starter her i foråret og er opbygget i fem moduler af tre til fire timers varighed. Alle interesserede kan få yderligere information hos FSN-ansvarlig Thomas Elmar på te@fcn.dk og deltagerne i stormødet fik også en folder med hjem med alle oplysninger til at lægge i klubhusene rundt omkring. Læs om FSN-træneruddannelsen HER.Som et sidste nyt projekt blev alle samarbejdsklubberne bedt om at gå i dialog med hinanden i tætte geografiske områder, således at FCN kan oprette flere specifikcentre med specielle træningstilbud til ekstra læringsparate spillere med stort potentiale. FCN har planer om fire fem specifikcentre rundt omkring, hvor klubberne har faciliteterne og kan finde sammen om projektet, hvor FCN vil bistå med sin trænerekspertise. Eventuelt: Her blev der fra salen efterlyst, at alle data med mailadresser og telefonnumre på kontaktpersoner i FSN-klubberne blev videregivet til alle samarbejdsklubberne, så man også bedre kan komme i kontakt indbyrdes i netværket og styrke det på den måde. Da der var stemning for åbenhed om disse data i netværket, og ingen af de 48 tilstedeværende klubberne modsatte sig det, blev det besluttet, at FSN distribuerer alle kontaktdata ud til kontaktpersonerne i FSN-klubberne.
Sluttelig bad Thomas Elmar alle samarbejdsklubberne om at maile FCN filer med klublogo til tryk i jpg, ai eller eps format, så vi kan lave det bedst mulige FSN-galleri både på fcn.dk og i Farum Park. Desuden blev alle klubber bedt om ifølge samarbejdsaftalen at sørge for et link fra deres hjemmeside til fcn.dk ligesom der linkes fra FC Nordsjællands hjemmeside til samtlige medlemsklubber i FSN. Efter to en halv times spændende program sluttede årsmødet med godt humør og sprudlende fodboldforventning til foråret samt et fortsat godt fællesskab i FSN.